Мінус 70 орків і склад боєприпасів: ЗСУ підсмажили ворога – голова Криворізької ВА

https://www.5.ua/regiony/minus-70-orkiv-i-sklad-boieprypasiv-zsu-pidsmazhyly-voroha-holova-kryvorizkoi-va-275970.html

Опубліковано в news

Залишити відповідь