Святе Письмо говорить про те, що нагадує нинішні переживання українського народу